VIROBO tự hào là công ty sáng tạo và sản xuất tiên phong đón đầu xu thế công nghệ 4.0, trong cuộc cách mang về sản phẩm với sự kết hợp giữa công nghệ và phát triển kỹ năng cho trẻ em, bảo vệ sức khỏe trẻ em về cận thị và cột sống, góp phần vào sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai của Đất Nước.
Với sức mạnh công nghệlõi 4.0, VIROBO sẽ ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tớisự phát triển của con người, xã hội.
Với những người có trí tuệ, tư duy đột phá và trách nhiệm, VIROBOmang đến cho khách hàng sự an toàn, tiện nghi, sức khỏe, một cuộc sống văn minh với các thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Trên nền tảng đó sẽ tạo ra môi trường kết nối tích cực, tiện ích, hiệu quả cho mọi hoạt động của xã hội và đưa hình ảnh, trí tuệ Việt Nam ra toàn cầu.